Forbandt

= systemet efter hvilket mursten anbringes i de enkelte skifter, så stødfugerne ikke kommer til at ligge over hinanden i to på hinanden følgende lag.

 • munke forbandt, er sammensat af 2 løbere for hver binder, og medens løberne er langsgående sten, er binderne tværgående
 • polsk forbandt (flamsk eller gotisk), med skiftevis løber og binder
 • hollandsk forbandt opviser et skifte med polsk forbandt, hvor over et alene med bindere.
 • blok forbandt, med skiftevis et skifte alene med løbere og et alene med bindere. Løberne ligger lige over hinanden
 • kryds forbandt, med skiftevis et skifte alene med løbere og et alene med bindere. Løberne er anbragt således, at de skifte for skifte står forskudt for hinanden, krydser hinanden, hvoraf navnet
 • halvstens- og kvartstens forbandt alene med løbere
 • stander forbandt alene med løbere stillet på højkant
 • rul forbandt eller rulskifte, hvor alene bindere er kantstillede (en halvstensmur er så tyk som en mursten er bred)
 • pryd forbandter, feks. zigzag forbandt, sildebens forbandt (også kaldet fiskebens forbandt eller opus spicatum), strøm forbandt, som særlig bruges på gavle, hvor det ses som afslutning på de skrå sider og sender spidser afskråtstillede, tilhugne sten ind i de almindelige vandrette forbandt, som en række spidse tænder. Ved gesimser og bånd er undertiden anvendt savsnit forbandt, hvor man i et enkelt skifte har skråtstillet en række mursten, så de kommer til at fremtræde som en række savtænder, hvis spidser ligger i murflugten. Træder spidserne uden for murflugten, kaldes det savtands forbandt. Vulst forbandt er en frise af formsten eller tilhuggede sten, der har en kraftigt buet side, og når disse sten lægges i forlængelse af hinanden, fremkommer vulsten.
 • kant forbandt, har både løbere og bindere rejst på højkant.
 • kop forbandt er det samme som binder forbandt
 • skorstens forbandt, har løbere samt en binder i skiftevis hvert hjørne, så konstruktionen føres rundt på den anden side
 • opus incertumer brudsten med mørtel imellem
 • opus retieulum har højkantstillede kvadratiske sten, som giver murværket en rude- eller netkarakter
 • bæltemuring er skifter, der er muret med et anderledes forbandt end resten af murværket
Forbandt (Wikipedia)
En mur udført med krydsforbandt.
Blokforbandt. Mursten med 1927 trykt i stenen, fra facaden af Aarhus Hovedbanegård, der opførtes i 1927.

Forbandt af (af tysk verband, forbindelse el. binding) betegner den indbyrdes fordeling af byggesten, som udgør en murkonstruktion. Forbandt er måden hvorpå mursten eller tilhugne kvadersten med regelmæssige former lægges med forskellige overlapninger, der giver konstruktiv sammenhæng og styrke opad mod trykbelastning og i nogen grad på selve murværket (trækpåvirkning).