Halvstensmur

= teglstensmur med tykkelse svarende til en murstens bredde