afgørelser

de seneste afgørelser
Mangler – ansvar for udviklingsskader

En hovedentreprenørs brug af MgO-plader var ikke en entrepriseretlig udviklingsskade, for hvilken hovedentreprenøren var ansvarsfri. Hovedentreprenøren havde valgt at anvende MgO-plader. Hovedentreprenørens beslutning om anvendelsen var truffet inden, at der var udkommet et erfaringsblad fra BYG-ERFA den 27. december 2013, som blåstemplede brugen af MgO-plader som vindspærre. Totalrådgiveren var ansvarsfri, da pligten til at foretage undersøgelser om materialets egnethed påhvilede hovedentreprenøren uanset totalrådgiverens efterfølgende godkendelse af materialevalget.

Mangler – ansvar for leverance

En hovedentreprenørs brug af MgO-plader var ikke en entrepriseretlig udviklingsskade, for hvilken hovedentreprenøren var ansvarsfri. Hovedentreprenøren havde havde valgt at anvende MgO-plader. Hovedentreprenørens beslutning om anvendelsen var truffet inden, at der var udkommet et erfaringsblad fra BYG-ERFA den 27. december 2013, som blåstemplede brugen af MgO-plader som vindspærre. Leverandøren af MgO-pladerne blev fundet ubegrænset erstatningsansvarlig over for hovedentreprenøren. Leverandøren havde pådraget sig et mangelsansvar, og var erstatningsansvarlig efter købelovens § 43, stk. 1 og 3, jf. § 24. 

Mangler – ansvar for udviklingsskader

En totalentreprenørs projektering og brug af MgO-plader var en entrepriseretlig udviklingsskade. Totalentreprenøren havde frit materialevalg og havde valgt at anvende MgO-plader. Totalentreprenøren var ansvarsfrie, da anvendelsen af MgO-plader på tidspunktet for entreprenørernes valg af materiale blev anset for en del af »byggetidens viden«. Voldgiftsrettens begrundelse var, at der på tidspunktet for totalentreprenørens beslutning var udkommet et erfaringsblad fra BYG-ERFA den 27. december 2013, som blåstemplede brugen af MgO-plader som vindspærre.