persondata
cookies

Persondata og cookie-politik

Hjemmesiden www.byggerietsregler.dk ejes og drives af Byggeriets Regler ApS, CVR-nr. 39191105, og har dagligt forretningssted Skrænten 8, 2820 Gentofte, tlf. 27288305, email info@byggerietsregler.dk.

I forbindelse med udsendelse vores nyhedsbreve og email-markedsføring (direct mail) samt ved tilmelding til kurser, seminarer og webinarer behandler vi nedenstående oplysninger (i det omfang du har afgivet oplysningerne):

  • Navn
  • Titel/stilling
  • Virksomhed
  • E-mail adresse
  • Postnummer

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:

Til udsendelse af nyhedsbreve og e-mail-markedsføring (direct mail) samt til udsendelse af materiale om vore kurser, seminarer og webinarer..

Videregivelse til 3. mand:

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.

Det hensyn, der ligger bag vores behandling af persondata, er følgende:

Hensynet til at kunne udsende fagligt relevante informationer til vores brugere og/eller til potentielle brugere.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne er:

Vores hjemmel til persondatabehandlingen er persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 samt persondata-forordningens artikel 6, 1., litra b.

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne:

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Når du framelder dig slettes dine oplysninger. Når du har haft tilmeldt dig et kursus, seminar eller webinar slettes dine oplysninger efter undervisningens afholdelse medmindre du er tilmeldt nyhedsbrevet.

Du har ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondatalovens § 31 / persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig indsamlet af os, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om dig slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet, samt i visse andre tilfælde, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 17.

Du har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. dig begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondatalovens § 5, stk. 3 / persondataforordningens artikel 18.

Du har ret til at modtage oplysninger, vi har registreret om dig, samt til at få dine data flyttet til 3. mand, jfr. nærmere reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

I forbindelse med udsendelse vores nyhedsbreve og email-markedsføring (direct mail) samt ved tilmelding til kurser, seminarer og webinarer behandler vi nedenstående oplysninger (i det omfang du har afgivet oplysningerne):

  • Navn
  • Titel/stilling
  • Virksomhed
  • E-mail adresse
  • Postnummer

Oplysningerne benytter vi i forbindelse med følgende:

Til udsendelse af nyhedsbreve og e-mail-markedsføring (direct mail) samt til udsendelse af materiale om vore kurser, seminarer og webinarer..

Videregivelse til 3. mand:

Oplysningerne vi behandler, videregiver vi ikke til 3. mand.

Det hensyn, der ligger bag vores behandling af persondata, er følgende:

Hensynet til at kunne udsende fagligt relevante informationer til vores brugere og/eller til potentielle brugere.

Vores juridiske grundlag for at behandle oplysningerne er:

Vores hjemmel til persondatabehandlingen er persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 samt persondata-forordningens artikel 6, 1., litra b.

Hvor længe vi opbevarer oplysningerne:

Dine personoplysninger gemmer vi, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Når du framelder dig slettes dine oplysninger. Når du har haft tilmeldt dig et kursus, seminar eller webinar slettes dine oplysninger efter undervisningens afholdelse medmindre du er tilmeldt nyhedsbrevet.

Du har ret til på begæring at få indsigt i, hvad vi har registreret af oplysninger om dig jfr. nærmere persondatalovens § 31 / persondataforordningens artikel 15.

Du har ret til på begæring at få berigtiget eventuelle urigtige oplysninger om dig indsamlet af os, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 16.

Du har ret til at kræve oplysninger, vi opbevarer om dig slettet, hvis de ikke længere er nødvendige for det formål, hvortil de blev indsamlet, samt i visse andre tilfælde, jfr. nærmere persondatalovens § 37 / persondataforordningens artikel 17.

Du har ret til at kræve behandlingen af oplysninger vedr. dig begrænset i visse situationer, jfr. nærmere persondatalovens § 5, stk. 3 / persondataforordningens artikel 18.

Du har ret til at modtage oplysninger, vi har registreret om dig, samt til at få dine data flyttet til 3. mand, jfr. nærmere reglerne om dataportabilitet i persondataforordningens artikel 20.

Du har ret til at klage til Datatilsynet over vores behandling af personoplysninger vedrørende dig, hvis du mener, at vi behandler oplysningerne i strid med lovgivningen.

Vi har implementeret sikkerhedsforanstaltninger til sikring af, at dine data ikke kommer i andres hænder.

Vi bestræber os på at beskytte kvaliteten og integriteten af dine personlige oplysninger. Personoplysningerne beskyttes af password og er ikke tilgængelige fra internettet.