Håndstrøgne sten

= mursten, hvor leret anbringes manuelt i forme