Formsten

= profileret teglsten formet i det våde ler. Anvendes i gesimser, portaler, murstik med mere.teglsten med speciel og/eller dekorativ
form