Binder

= mursten der har sin største udstrækning på tværs af murens længderetning