Kondens


fortætning af luftens vanddamp, når denne rammer materialeoverflader med en temperatur, der er lavere end luftens dugpunkt

  • Vinterkondens forekommer på indvendige overflader og på vinduers overflade mod rummet. Ved vinduer med meget stor isoleringsevne (energiglas) kan der optræde kondens på vinduets overflade (yderside) mod det fri. Kondens på indvendige overflader kan give anledning til mug- og skimmelvækst (skimmelsvamp)

 

  • Sommerkondens forekommer, når fugtige byggematerialer i klimaskærmens ydre del ved solopvarmning afgiver fugt, som drives indad og fortættes på en dampspærre på væggens indvendige side. Ofte ses dryp fra loftskonstruktioner i kraftigt solskin