Isoleringsevne

= isoleringsevnen, også kaldet varmeledningsevnen eller lambdaværdien, er et udtryk for hvor godt et materiale isolerer. Jo lavere lambdaværdi, jo bedre isolerer materialet.