Fugt

= vand eller vanddamp, som påvirker en bygnings klimaskærm (tag, ydervægge mv.) indefra (indeklima) og udefra, (slagregn/fygesne)