K-værdi

= angiver isoleringsevnen. Hvor stor en varmemængde, målt i Wh, der i løbet af en time strømmer gennem l kvm af konstruktionen, når temperaturforskellen mellem den indvendige og den udvendige side er 1 grad C. Lav værdi betyder en god isoleringsevne. Bygningsreglementet foreskriver k-værdier, der skal overholdes ved nybygning