Bygningsreglementet

= bygningsreglementet fastlægger,udover almindelige bestemmelser om
hvordan man får tilladelse til at bygge, regler for byggeri vedrørende grundens udnyttelse til bebyggelse, højde- og afstandsforhold, bygningers indretning, konstruktive bestemmelser,
brandforhold, fugt- og varmeisolering, lydforhold, ildsteder
og skorstene samt ventilation og installationer