Fornagle

= sammenlåsning af en tømmersamling ved at føre en trænagle eller kile igennem