Ibrugtagningstilladelse

= når et byggeri har krævet byggetilladelse, skal der indhentes en bygningsattest, også kaldet en ibrugtagningstilladelse, når byggeriet er færdigt. Bygningsattesten er kommunens endelige tilladelse til, at byggeriet kan tages i brug