Cement

= et hydraulisk bindemiddel. Anvendes i beton, hvor det blandes med tilslagsmaterialer og vand. Almindelig cement fremstilles ved brænding af knust kalksten og ler samt flyveaske. Efter brænding finmales produktet sammen med nogle få procent gips. Når cement blandes med vand, dannes der en grødagtig masse, der størkner efter et tidsrum (bindetiden). Cementens styrke opnås ved hærdning.

Cement (Wikipedia)
Betonkanon læsser beton af.

Cement er et gråt pulver til brug for betonfremstilling, visse typer mørtel m.m. Beton er en blanding af cement, vand, sand og sten.

Cement er fremstillet af 3/4 kalk og 1/4 ler. Kalk og ler blandes sammen og brændes i en cementovn. Herefter knuses det brændte kalk og ler til pulver, der er den færdige cement.

Når cement blandes med vand, begynder det at hærde op. Under hærdningen sker der en kemisk proces, og der udvikles varme. Hvis cementblandingen er under vand eller konstant overrislet, tager hærdningen længere tid. Dette kan udnyttes til at få et stærkere færdigt produkt.