Flyveaske

= forbrændingsrest der opsamles i kulstøvfyrede kraftværkers elektrostatiske udskillere i forbindelse med rensning af røggasserne for faste partikler. Flyveaske er et gråt pulver, der ligner cement. Partiklerne er kugleformede og består hovedsagelig af glas. Flyveaske anvendes primært til fremstilling af beton og cement