Branddør

= en dør, der yder en modstandsevne imod brand. Modstandsevnen afhænger af dørens klassifikation, der er fastlagt i Dansk Standard 1052.2. En branddør benævnt BS-dør er lavet som ståldør. En F-dør (flammestoppende) er lavet af træ eller stål og er ofte forsynet med trådglasruder. Branddøre kan være tilkoblet dørlukningsautomatikker, i tilfælde af brand, således at døren i den daglige brug kan stå åben