Dør

= indgangsåbning i mur eller væg. Dørhullet kaldes lysningen. Åbningen omgives af en dørkarm og eventuelt et dørtrin. Overgangen mellem mur og karm dækkes af en gericht. I åbningen isættes en dørplade der er ophængt i et gangtøj, dvs. i hængsler. I eller på døren isættes et håndtag og et eventuelt låsetøj

Dør (Wikipedia)

En dør er en barriere, oftest monteret med hængsler i en dørkarm, indsat i en åbning i en mur for at tillade eller hindre passage. En dør kan være åben, lukket eller stå på klem. Selve den bevægelige del kaldes dørblad. Døre har ofte en låsemekanisme samt et dørgreb, og er ikke sjældent bygget med et dørtrin nederst, der skal forhindre træk ved passage af luft i mellemrummet mellem dør og gulv. Dørpladen kan være dekoreret og være forsynet med en brevsprække (til post og aviser) og en "dørspion", der lader beboeren se hvem, der er uden for uden selv at blive iagttaget.

Et dørparti i dansk murermestervilla
En større dør med to dørblade (og seks paneler) ved indgangen til en kirke

Kombinationen af en dør (dørblad) og en dørkarm er en flerledsmekanisme. En dør og en dørkarm (eller anden fæstning) opfylder kun døregenskaben i forening.

Dørens formål er at dække for en indgang til et hus, lokale eller rum på en måde, der gør, at der ved åbning af døren kan skabes passage mellem to ellers adskilte områder.

En stor dør kaldes, afhængig af størrelse eller funktion, for en port; denne er placeret i en portåbning, der kan være uden port(dør).