Dør

= indgangsåbning i mur eller væg. Dørhullet kaldes lysningen. Åbningen omgives af en dørkarm og eventuelt et dørtrin. Overgangen mellem mur og karm dækkes af en gericht. I åbningen isættes en dørplade der er ophængt i et gangtøj, dvs. i hængsler. I eller på døren isættes et håndtag og et eventuelt låsetøj

Dør (Wikipedia)
En dør. En dobbelt facadedør med 2 gange 3 frisede plader og ovenlysvindue.

En dør er en åbning eller en indgang med en dør i en dørkarm med hængsler (evt. med et dørtrin). En dør kan være åben, lukket eller stå på klem. Døre har ofte en låsemekanisme samt et dørgreb. Dørpladen kan være dekoreret og være forsynet med en brevsprække (til post og aviser) og en "dørspion", der lader beboeren se hvem, der er uden for uden selv at blive iagttaget.

Kombinationen af en dør og en dørkarm er en flerledsmekanisme. En dør og en dørkarm (eller anden fæstning) opfylder kun døregenskaben i forening.

En stor dør kaldes ofte for en port, denne er placeret i en portåbning, der kan være uden port(dør).