Isolering


= anvendelse af materialer til en bygnings beskyttelse mod varmetab eller transmission af lyd. Krav til isolering fremgår af bygningsreglementet