Sent udbud

=  De to entrepriseformer i form af hovedentreprise og fagentreprise.  Bygherren vælger entreprenører eller fagentreprenører ud fra gældende regler om licitation mv. Ved sent udbud i hoved- eller fagentreprise er det således bygherren, der formelt er den styrende frem til og med detailprojekteringen, hvor licitation evt. afholdes. Denne integration af program- og projekteringsfasen betyder at bygherren og rådgiverne fokuserer på skitseforslag allerede under programfasen. En af fordelene ved sent udbud er, at bygherren har bedre mulighed for at få indflydelse på projekteringen og dermed opnå et detaljeret projektforslag, der lever mere op til forventningerne end det er tilfældet ved tidligt udbud. Dette kan bevirke, at der skal omprojekteres, da entreprenørens erfaringer med udførelsen ikke er indarbejdet i løsningen.