Tidligt udbud

= Entrepriseformen er her totalentreprise hvor bygherren, ud fra gældende regler om licitation mv., vælger en totalentreprenør. Ved tidligt udbud anvendes entreprenørens viden omkring udførelsen i projekteringen. Entreprenøren er således den styrende part efter licitationen, som typisk finder sted under skitseprojekteringen, En af fordelene med tidligt udbud er at risikoen for omprojektering mindskes, da entreprenøren har deltaget i projekteringen. Bygherren har derimod ikke mulighed for at påvirke løsningen i hele projekteringen, da projekteringen primært foregår på entreprenørens præmisser.