Indskud

= lag af ler på brædder (indskudsbrædder), anbragt i bjælkelag mellem gulvbrædder og loftsforskalling

eller

= profil af metalplade, der dækker en fuge mellem en tagflade og en lodretmurflade

Indskud (Wikipedia)

Indlån eller indskud er penge til brug for hverdagsforretninger, som individer eller organisationer har placeret i et pengeinstitut eller på pengemarkedet. Pengene placeres typisk på en indlånskonto.

De forskellige typer af indlån er:

  • Kalde indlån hvor indlåneren har retten til at bruge eller hæve pengene på et hvert tidspunkt, sommetider er der korttidsbinding på aftalerne.
  • Fast indlån har en fast bindingstid og fast rentesats og kaldes derfor også for terminsindlån eller terminsindskud.
  • Dag til dag indlån foretages typisk fra middagstid til middagstid med en speciel rentesats. Indlånene foretages for at stille sikkerhed eller som et led i en delbetaling.
  • ^