Loftsforskalling

= brædder opsat på underside af bjælkelag til bæring af puds og rør