Bjælkelag

= tømmer, som vandret adskiller to etager i en bygning