Imprægnere

= Påmaling af træværk med væske, der beskytter træværket mod nedbrydning af fugt eller mod brand (brandimprægnering)