Hængeværk

= fritspændt trækonstruktion i hvilken
bjælkelag er ophængt, ofte i forbindelse
med tagkonstruktionen