Fugtisolering

= isolering af bygningskonstruktioner imod fugt. Feks. sokkel på huset, der stryges på ydersiden med asfalt eller tjæres, hvorefter der lægges asfaltpap oven på soklen, før opmuring påbegyndes