Fordakning

= dekorativ afslutning overvindue eller dør, formet som en gesims, trekantet eller buet fronten el. lign.

Fordakning (Wikipedia)
Vandret fordakning over vindue.
Trekantsfordakning og segmentfordakning (cirkelsnit).

En fordakning er en gesims på en bygningsfacade. Fordakningen ses over døre, vinduer og porte typisk på bygninger med facadeornamentik i et klassicerende formsprog. Fordakninger kan optræde indendørs i pragtrum med finornamentik, typisk sale og paraderum.