Kopbånd

= ikke indmuret skrå tømmerstykke, der er tappet eller bladet ind som afstivning mellem stolpe og bjælke