Bjælke

= en vandret, bærende bygningsdel. Bjælken går fra ydervæg til ydervæg. Materialet kan være sten, jerm, armeret beton

Bjælke (Wikipedia)

En bjælke er en tyk bærende enhed af træ, stål eller armeret beton, der typisk bruges i byggeri af huse og skibe.

Træbjælker i en loftskonstruktion

Tidligere brugtes kun træbjælker, der oftest var hele træstammer, hvor man eventuelt huggede dem til eller afskar skalbrædder for at gøre dem (oftest) firkantede for lettere sammenføjning. Senere opfandtes limtræet, der består af tyndere planker, der limes sammen til tykkere enheder, eventuelt med indbyggede bøjninger. I nyere tid er man i stor stil gået over til bjælker af profiljern i større byggerier.