Facadepuds

= en facades pudsede flader og udsmykningsdetaljer, f.eks. hovedgesims, vindues- og dørindfatninger, refendfugning, kvaderpuds mv. Benævnelsen anvendes i forbindelse med farveangivelsen af bygningernes bemaling