Hovedgesims

= gesims, der afslutter en bygnings facade umiddelbart under taget og bærer tagudhænget