Emissioner

Udslip/udledning til miljøet af f.eks. miljøfremmede stoffer