Energigenvinding

Udnyttelse af energiressourcer som ellers ville være spildt, f.eks. ved affaldsforbrænding.