cPCR

Complimentary product category rules

Produktkategoriregler som gælder for en specifik produktgruppe og sætter nærmere retningslinjer for udførsel af LCA og udarbejdelse af EPD. Skal altid anvendes sammen med EN15804.