Bruttoetageareal

= er summen af bruttoarealerne af samtlige etager, herunder
kældre og udnyttelige tagetager. Beregning af
bruttoetagearealet er nærmere beskrevet i bygningsreglementet

Bruttoetageareal (Wikipedia)

En boligs areal opgøres som bruttoetageareal. Bruttoetagearealet er boligens samlede areal, inklusive ydervægge og andel af adgangsarealer som trappeopgang og svalegang. Bruttoetagearealet går til ydersiden af væggene. I nogle huse er ydervæggene noget uregelmæssige, og det kan derfor være svært at måle op. Det gælder f.eks. bjælkehuse, mure af kampesten eller tage med bølgende tagplader. Her skal du forestille dig, at der ligger et bræt på ydersiden af væggen eller tagfladen, som du kan bruge til at måle fra. Mindre fremspring, f.eks. gesimser, sokkelkanter el.lign., skal dog ikke regnes med.

ArtikelstumpStub
Denne artikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.