Brandsikring

= forbedring af eksisterende bygninger, således
at brandfaren nedsættes, og opståede brande forsinkes i deres
udbredelse. Lovgivningen fastlægger regler for brandsikring