Brandredningsåbning

= vinduer, lemme og døre i ydervægge og tagflader, som personer kan reddes ud igennem. Bygningsreglementet fastlægger de nærmere bestemmelser for brandredningsåbningens placering og størrelse