Brandmur

= mur der danner brandskel. muren går i hele husets bredde og højde.
Den er normalt af mur eller beton, og kan gå et stykke op
over tagryg og tagflade i en såkaldt brandkam. Bestemmelser om brandmurens opbygning findes i bygningsreglementet