Tagryg

= den øverste skæringslinie mellem to tagflader