Blændingsværk

= er bindingsværk, hvor der i tavl(-erne) er helstensmur i stedet for halvstensmur. Murværket rager udenfor bindingsværkets tømmer, og der mures uden på tømmeret mellem tavl(-erne). Tømmeret dækkes derved helt af murværket