Bjælkehoved

= udskåret ende af bjælke, som stikker uden for husvæggen