Asbest

= en gruppe mineraler, som har fundet anvendelse bl.a. pga. deres varme- og syrebestandighed og isoleringsevne. Kan forårsage støvlungesygdommen asbestose, fortykkelse i lungehinden og er desuden kræftfremkaldende (asbestosis)

Asbest (Wikipedia)
Asbestfibre
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se Asbest (flertydig). (Se også artikler, som begynder med Asbest)

Asbest er et byggemateriale, der tidligere har vundet stor udbredelse pga. dets ildfasthed og varmeisolerende egenskaber. Asbest tåler temperaturer op til 900 grader Celsius og er ikke brændbart. Af samme grund var asbest et hyppigt benyttet materiale til isolering og brandsikring, indtil det af flere omgange blev forbudt i 1970'erne og 1980'erne i Danmark. Asbest har også været benyttet til laboratorieudstyr, f.eks. i de såkaldte asbestnet og til brandbeskyttende dragter og -handsker.

Asbest i parcelhus. Rørisolering fra 70erne.

Asbest er lavet af naturligt forekommende mineraler, der sidder sammen i en fin fiberstruktur. Netop de fine fibre er skyld i, at asbest ikke længere er lovligt at anvende, da støvet fra asbest kan give asbestose (stenlunger), som er en kronisk lungesygdom. Fibrene i asbeststøv kan blive ekstremt tynde – de er typisk 3,0-20,0 µm i længden og helt ned til 0,01 µm i bredden. Det er langt tyndere end de 3 μm, der er diameteren på de tyndeste forgreninger i lungerne. Asbeststøvet ophober sig i lungerne og kan ikke fjernes igen. Derfor kan asbestose forværres lang tid efter, indåndingen af asbest er ophørt. Asbestose viser sig typisk først 10-20 år efter, man blev udsat for asbeststøv og er uhelbredelig. Asbestose kan med tiden føre til Lunge- og lungehindekræft.

I Danmark blev store mængder asbest anvendt i fabrikationen af Eternit, hvilket har givet mange af arbejderne såvel som deres familier problemer med bl.a. lungehindekræft. Der blev desuden anvendt asbest i en lang række materialer, bl.a. puds, gulvbelægning, fliseklæber, tapet, maling og i rørisolering. Brugen af asbest i isolering af varmeinstallationer har været meget udbredt i 1960'erne og starten af 1970'erne hvorfor asbest ofte vil være at finde i ældre fyrrum samt tilstødende rum med rørføring. I modsætning til rockwool- eller glasuldsbaseret isolering smuldrer porøs asbestisolering i meget fine støvfragmenter ved den mindste påvirkning. Det skal bemærkes at rørisoleringen ofte består af både brunt papir, porøst materiale og malet gaze, og at disse elementer kan indeholde asbest i varierende mængder. Hvor asbest-cement tagplader indeholder op mod 10% hvid (chrysolit) asbest kan rørmaterialer indeholde op mod 80% asbest bestående af både hvid og brun (amosit) asbest som er langt farligere.

Citat Det er forbudt at fremstille, importere, anvende eller arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale. Citat