Entablement


= den vandrette afslutning over søjler, bestående af arkitrav, frise og gesims

~ bjælkelag