Blok


= fremstående murværkskonstruktion i to skifter bestående af nederst en binder og øverst en løber. De optræder som bærende led for en gesimsprofil, og den samlede konstruktion kaldes en bloktandgesims

Blok (Wikipedia)

Blok har flere betydninger:

Personer