Vange

= del del af en trappe, der bærer trinene (trappevange)

eller

= væggene i en skorsten