Trappevange

= den del af trappen, der bærer trinene