Underentreprenør

= entreprenør som ikke har kontrakt med bygherren, men har kontakt til en anden entreprenør (fx hovedentreprenøren)