Udbudsmateriale

= det materiale som de forskellige aktører afgiver deres tilbud på baggrund af