Tværbjælke

= bjælke, der ligger vinkelret på længderetningen i et hus